modena.ee

Vastutustundlik väikelaen – Modenas tõestame, et see on võimalik!

Ilmselt nõustud, et võimalus tasuda ostu või ootamatu väljamineku eest pikemal perioodil omab selget väärtust. Seda muidugi eeldusel, et röögatu intress ja lõtv kontroll laenaja maksevõimele, lahenduse asemel probleeme juurde ei tekita.

Edasi lugedes leiad vastused järgnevatele küsimustele:

  • Kuidas Modenast sai krediidiandja?
  • Miks on krediiditoodetel nagu väikelaen ja järelmaks halb maine?
  • Mida on Modena teinud vastutustundliku laenamise tagamiseks?

Makseviiside platvormist krediidiandjaks

Krediidiandjad said meist just kaupmeeste ja nende klientide initsiatiivil, kes soovisid ostude eest pikemal perioodil tasuda.

Modena sündis missioonist aidata veebi- ja tavapoodidel pakkuda klientidele mugavamaid, kaasaegsemaid ja paindlike makselahendusi. Seda tehes saime koheselt aidata väikeseid- ja keskmise suurusega kaupmehi, kelle jaoks turvaliste ja terviklike makseviiside liidestamine ja haldamine tihti üle jõu käib.

Üle 250 liidestatud e-poe annab kinnitust, et kaupmehed oskavad meie abi hinnata. Ostukorvi eest 3 osas maksmine ja ostuarvete faktooring kaupmehele lõi koheselt väärtust kõigile osapooltele.

Krediidiandjad said meist just kaupmeeste ja nende klientide initsiatiivil, kes soovisid ostude eest pikemal perioodil tasuda. Mõistsime, et Modena missiooni elluviimisel on see samm möödapääsmatu ja parima võimaliku kliendikogemuse tagamiseks peame vajalikud sammud astuma, et ise krediidiandjaks saada.

 

Väikelaenu (põhjendatult) halb maine

Modenas on meie peamine eesmärk kasutada krediiditooteid paindlike, kaasaegsete ja mugavate maksete võimaldamiseks.

Turul tegutsevaid väikelaenu pakkujaid kokku lugeda on korralik ettevõtmine. Vastutustundlike ja hea mainega krediidiandjaid seevastu ülemäära palju ei ole.

Piisab sellest kui võrrelda erinevate teenusepakkujate krediidikulukuse määrasid, laenulepingute tingimusi või seda, millistel eeldustel krediit taotlejale väljastatakse. Reeglina kipuvad krediidi tingimused olema lähedal seadusega lubatud maksimaalsetele määradele. Seega on krediiditoodete nagu väikelaen ja järelmaks maine põhjendatult halb. Modenas on meie peamine eesmärk kasutada krediiditooteid paindlike, kaasaegsete ja mugavate maksete võimaldamiseks. Kui väljastaksime krediiti hooletult, vastutustundetult või maksimaalseid lubatud intressi küsides, siis see ei aita meie missioonile kaasa.

Vastutustundliku laenamise retsept

Kindlasti oled mistahes finantstoote juures märganud tüüplauset „iga laen on finantskohustus, enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu spetsialistiga“. See info ei ole osa krediidiandja soovist potentsiaalset klienti vastutustundlikule tarbimisele suunata, vaid seadusest tulenev nõue.

Muuhulgas on krediidiandjal kohustus ka laenu taotlejate krediidivõimekust hinnata ja määrata ära lävendid, millest alates on võimalik väikelaen või järelmaks vormistada. Samuti ei ole krediidiandja kohustatud laenu väljastama maksimaalse võimaliku intressiga.

  • Modena väikelaenu ja järelmaksu KKM (krediidikulukuse määr) on ligi 50% madalam seadusega määratud maksimumist;
  • Krediidiskoori hindamisel oleme laenuturu keskmisest kuni 2x konservatiivsemad ja väljastame laenud neile, kelle krediidivõime seda päriselt teenindada lubab;
  • Tagasimaksetega hilinemisel on laenu inkassole edasi müümine meie jaoks viimane lahendus, mida rakendame alles siis, kui kliendiga koostöös lahenduse leidmine võimalikuks ei osutu.

Kokkuvõtvalt on väikelaenude maine ennekõike krediidiandjate teha. Modena eesmärk makseviiside platvormina on pakkuda mugavamaid, kaasaegsemaid ja paindlike makselahendusi. Usume, et vastutustundlikult pakutud väikelaen ja järelmaks on osa terviklikust makselahenduste paketist, mida meie tänaseks rohkem kui 15000 klienti hinnata oskavad.

Jaga postitust